Okyanus Dalgıç Pompa ve Sondaj Hizmetleri

Sondaj

Yer altı suyu üretimi amaçlı sondaj kuyuları açımında çalışılan zemin ve kaya olması durumunda göre iki tip delme işlemi mevcuttur.

1-ZEMİN ( AYRIK MALZEME ) OLMASI DURUMUNDA

Ayrık malzeme olarak adlandırılan malzemeler sınıfına nebati toprak ,kil,çakıl,blok girmekte olup bu tip malzemeler delme esnasında dökülme, çökme yapabilmektedir.

Bu birimlerdeki delme yöntemi değişik çaplarda uygulanmakta ve ÇAMURLU ROTARY SONDAJ olarak adlandırılmaktadır.

Bahsi geçen bu jeolojik birimler içerisinde yapılacak olan sondajlar ; kuyu yakınında açılan bir çukurda , kaldırma ve sıvama özelliği olan bentonit ve su esaslı özel bir çamur hazırlanarak bu karışımın delme esnasında kuyuya verilmesi , kuyuya verilen bu çamurun aşağıdan kırılarak alınan doğal malzeme ile birlikte çamur pompası yardımıyla yukarıya alınıp çamur çukurunda çökeltilerek tekrar kuyuya verilmesi şeklinde gerçekleştirilir .

Bu yöntemde yer altı suyunun var olup olmadığı varsa hangi metrede çıkmış olabileceği hakkında bilgi işlemi yapılırken öğrenilebilir.Dolayısıyla sondaja başlamadan açılacak kuyu metrajı hakkında kesin karar verilerek sondaja başlanmalıdır.

Yapım süresi uzun ve külfetli ve maliyeti yüksek bir iş olduğu unutulmamalıdır.

2-KAYA OLMASI DURUMUNDA

Kaya ortam denilen bu birim , delme esnasında ve kuyu borulaması bitinceye kadar kendisini tutabilen yıkılma , göçme ,kayma yapmayan malzemeler olarak nitelendirilebilir.Bu birimindeki delme yöntemi değişik çaplarda uygulanmakta ve HAVA DARBELİ ROTARY olarak adlandırılmaktadır.Bahsi geçen bu jeolojik birimler içersinde yapılacak olan sondajlar

Kuyu yakınında veriler içersinde hazırlanan , kaldırma ve sıvama özelliği olan özel sondaj köpüğünün su ile kuyuya verilmesi malzeme ile birlikte kuyu yüzeyine çıkartılıp deşarj edilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

Bu yöntemde yer altı suyuna hangi metrede ulaşıldığı ve derinliklere göre su artışını anlama ve gelen jeolojik formasyon bilgisine göre sondajı yönlendirme şansı vardır.Kuyuda su çıkmaması durumunda borulama yapılmadan kuyuyu sonuçlandırma ve maliyeti düşürme imkanı vardır.Yapım süresi kısa ve çamurlu sisteme göre daha az maliyetlidir.

Yukarıda genel çizgileri ile anlatılmaya çalışılan sondaj çalışmaları görüleceği gibi yapan firmaya seçim hakkı tanımamaktadır.Yani zemin ve kaya durumuna göre sondaj delgi yöntemi uygulanabilmektedir.Jeolojik birime uymayan delgi yöntemi zaman ve para kaybı yaratmaktadır.

Sondaj firması için yapılabilirliği mümkün jeolojik dizilimler aşağıya çıkarılmıştır.

Delinecek alanın :

- Komple ayrık malzeme olması,
- Komple kaya olması ,
- Belli metrajda ayrık malzeme ve devamında kaya olması ,
- Sorunlu ve zaman , zaman yapımı mümkün olmayan dizilimler ,
- Belli metrajda ayrık malzeme , devamında kaya , sonrasında tekrar ayrık malzeme olması,
- Tekrarlanan ayrık malzeme , kaya durumu olması , delinen kaya içersinde balçıkçamur olması,

Yukarıdaki bilgilendirme sondaj esnasında karşılaşılabilecek bazı değerlendirmeleri daha iyi yapılması için yapılmıştır.

Zira firmamız 22 yılı aşkın bir süredir, 10,000'den fazla sondaj ve pompa projesi gerçekleştirmenin verdiği tecrübeile; müşteri sondajcı firma arasında sorun doğurabilecek ana konuların bu hususlar olduğunu tespit etmiştir.Sondaj firmalarının su bulan değil öncelikle su sondaj kuyusu imal eden firmalar olduğu bilinmelidir. Zira uygun koşullarda muntazam yapılmamış bir sondaj kuyusunun yeraltında binlerce ton su olsa bile bir işe yaramayacağı açıktır.

 
2011 - Okyanus Dalgıç Pompa - Site Tasarım : Sarp Ercan