Okyanus Dalgıç Pompa ve Sondaj Hizmetleri

Kuyu Temizliği

Kuyuların verimin devamlılığının sağlanması zaman, zaman yapılan bakım işlemleri ile mümkündür. Kuyu kullandıkça genellikle birçok hususlar kuyu veriminin düşmesine sebep olurlar.

Bunlar sıra ile şöyle özetleyebiliriz.

a) Pompadaki zamanla meydana gelen aşınma kuyu kapasitesini düşürür.
b) Su tablasında meydana gelecek genel düşümler kuyu verimine düşürür.
c) Civarda yeni açılan kuyu dolayısıyla husule gelecek girişimden ötürü kuyu verimi düşer.
d) Bazı aküferlerin hidrolik karekteri dolayısıyla devamlı pompalama neticesi verim azalması olur.
e) Kuyudaki filitre açıklıklarının herhangi bir sebepten dolayı tıkanması verimin azalmasına sebep olur. Bu olguya kabuklanma diyoruz. Bu da bazı malzemenin aküferin poroz boşluklarında veya filitre yarıklarında birikmesi ile boşluk ve açıklıkların tıkanması ve bunun neticesi kuyunun veriminin düşmesi hadisesisidir.

Su kalitesi kabuklanma tesbitinde en mühim husustur. Kuyularda meydana gelen kabuklanmanın direkt su kalitesi ile ilgisi vardır

Kabuklanma Şekilleri

Kabuklanma :

1. Kalsiyum karbonat ve Magnezyum karbonat ile Kalsiyum Sülfat ve Magnezyum sülfatın çökelmesi neticesi meydâna gelir.

2. Demir ve Magnezyumun Hidroksit ve Hidratoksitlerinin çökelmesi neticesi meydana gelir.

3. Çamur yapısında olan Demir Bakterileri ile çamur yapısındaki diğer organizmaların toplanması neticesi meydana gelir.

4. Su veya aküfer içinde bulunan kil ve silt gibi çok ince malzemenin filitre civarında hızın düşmesi su içinde askıda süspansiyon halinde bulunan bu tanelerin filitre civarında sudan ayrılıp toplanması ve boşlukları tıkaması neticesi meydana gelir.

Dezenfeksiyon :

Kuyu temizlik işlemi aynı zamanda kuyuların mevcut zararlı bakterilerden temizlenmesi işlemidir bu işleme dezenfektasyon diyoruz. Kuyu kullanımı sırasında kuyu İçine giren ve kuyu cidarında yaşamaya başlayan bakteriler genellikle zararsız bakterilerdir fakat bazı hallerde bunlar arasında insan sağlığı İçin zararlı olan Koliform bakterilerinin bulunması mümkündür. Kuyu İçerisinde koliform baterilerinin bulunması kanalizyon gibi kirletici kaynağın kuyu ile temasta olduğu anlamına gelir. Kuyu suyunun kullanılabilmesi için suda koliform bakterilerinin bulunmaması gerekir. Bazen bu bakteriler kuyuya pompa, isale hattı gibi tesislerdeki mevcut açıklıktan da girmiş olabilirler. Bu bakımdan kuyu temizliği işlemi, ne yoldan olursa olsun kuyuya girmiş bulunan bu bakterilerin öldürülmesi yanı dezenfekte edilmesi İçin en tesirli ve basit İşlem temizlik esnasında kullandığımız klorlu solisyondur.

Pompa bakımı :

Kuyu temizliği ile beraber dalgıç pompa sisteminin parçaları olan dalgıç pompa, boru, kablo, kumanda panosu gibi ekipmanlarda genel bakımdan geçirilmektedir.

 
2011 - Okyanus Dalgıç Pompa - Site Tasarım : Sarp Ercan